25.000 euro voor nieuwe invulling kerk

Provincie steunt herbestemming landelijke kerken in Halle-Vilvoorde

 

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt landelijke kerken die een herbestemming willen realiseren. Ze kunnen rekenen op een startbudget van 25.000 euro. Na een eerdere oproep voor kerken uit het arrondissement Leuven komen nu kerken uit het arrondissement Halle-Vilvoorde in aanmerking voor een begeleidingstraject.

 

“De tijd dat het halve dorp op zondag de hoogmis bijwoonde, ligt al een tijd achter ons”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. “Willen we de prachtige gebouwen vrijwaren voor toekomstige generaties, moet er actie ondernomen worden en moet er gekozen worden voor een andere invulling. Dat is niet zo evident. Met dit project willen we zuurstof geven om nieuwe invullingen een kans te geven”.

Foto: participatiemoment van PARCUM in de kerk van Zemst
Foto: participatiemoment van PARCUM in de kerk van Zemst

De provincie Vlaams-Brabant zorgt voor begeleiding van enkele pop-up projecten door PARCUM, het expertisecentrum voor religieuze kunst, maar ook voor een startbudget. Dat kan opklimmen tot 25.000 euro per kerk. Als voorwaarde moet een projectgroep opgestart worden waarin alle belanghebbenden, van beheerder tot eigenaar, zetelen.


Daarnaast kunnen één of meerdere herbestemmingen worden uitgetest in de vorm van een tijdelijke invulling. Dat kan gaan van een tentoonstellingsruimte, tot een tijdelijk café voor een evenement of een locatie voor een optreden.

Foto: Kerk van St.-Martens-Bodegem als concertruimte
Foto: Kerk van St.-Martens-Bodegem als concertruimte

“Kerken liggen vaak centraal in het dorp en dat biedt mogelijkheden”, besluit ​ gedeputeerde Gunther Coppens.


Een projectdossier indienen kan tot en met 29 april 2021.

 

Meer info:www.vlaamsbrabant.be/kerkenoproep

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Eva Roeykens

Plattelandscoördinator, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

  


 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be