25 jaar Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen in Haacht en Oost-Brabant

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen vieren feest. Al 25 jaar lang staan ze in voor natuurwerken in Oost-Brabant. INL-ploegen versterken hiermee de biodiversiteit en de sociale economie in de regio. Al vanaf het begin zijn er INL-ploegen actief in de gemeente Haacht. Zo staan ze er bijvoorbeeld in voor het natuurbeheer van de ‘Heerlyckheid van Roost’ en een deel van de aansluitende Antitankgracht.

 

INL-ploeg beheert Heerlyckheid van Roost en Antitankgracht in Haacht

De gemeente Haacht doet van in het prille begin reeds een beroep op de INL-ploegen. Momenteel zetten ze 2 VTE-arbeiders in voor natuurwerken. ​

Zo hoort het beheer van de ‘Heerlyckheid van Roost’ tot hun takenpakket. Deze voormalige kasteelsite van de heren van Roost werd in 2016 door de VLM ingericht als buurtpark, geïnspireerd op de geschiedenis. Natuursteenmuren maken de contouren van het kasteel opnieuw zichtbaar. De donjon is nu een speeltoren en het neerhof is ingericht met speelhuisje en picknickbank. Infopanelen vertellen de bezoekers meer over de geschiedenis en de vroegere bewoners van het kasteel.

"Na de inrichting werd het beheer uitgevoerd door onze INL-ploegen", zegt Karin Kuipers van IGO. "Ze zorgen er voor het ecologisch maaibeheer met de afvoer van het maaisel, het beheer van de houtkanten en de bestrijding van exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers. Ook maaien de ploegen jaar om jaar de helft van de ruigte in een deel van de Antitankgracht, die aansluit op de site van Roost. Op die manier zorgen ze voor variatie in de begroeiing en dus meer biodiversiteit."

Een INL-ploeg aan het maaiwerk op de site van Roost
Een INL-ploeg aan het maaiwerk op de site van Roost

Sociale tewerkstelling voor meer biodiversiteit

Sinds 1997 staan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, knotbomen, poelen, bermen en hooilandjes. En voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals bosbeheer, inrichting van natuurgebieden, ecologisch maaibeheer van bermen, beheer van holle wegen. Tot slot doen ze aan soortenbescherming. Zo plaatsen ze bijvoorbeeld paddenschermen of hangen zwaluwnesten op.
IGO zorgt voor de planning, de administratie en de ontwikkeling van nieuwe projecten in het arrondissement Leuven.

“Op die manier dragen de INL-ploegen nu al 25 jaar bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. Ze geven de natuur in de gemeenten een stevige duw in de rug”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. ”Door samen te werken met IGO worden de gemeenten bovendien ontlast van deze natuurwerken. Ten slotte zorgen de INL-ploegen ook voor sociale tewerkstelling in de regio”.

Een INL-ploeg plaatst een eikelmuiskastje op het domein van Roost
Een INL-ploeg plaatst een eikelmuiskastje op het domein van Roost

Want de INL-ploegen bestaan uit meer dan 106 VTE ‘doelgroepmedewerkers’, mensen die voorheen langdurig werkzoekenden waren, alternatief gestraften of vluchtelingen die nu zinvolle arbeid kunnen verrichten en mee helpen om de natuur te beheren en te versterken.
De instructeurs van de ploegen en personeelswerkers begeleiden deze mensen op en naast het terrein. Zo kunnen ze niet alleen groeien in hun job, maar op termijn ook doorstromen naar het normale economische circuit.
Over de 25 jaar hebben de INL-ploegen in totaal niet minder dan 1.500.000 uren natuurwerk gepresteerd.

Bij IGO gaat het concreet om 3 ploegen met in totaal met momenteel een 43-tal arbeiders.
Voor de referentieregio Oost-Brabant nemen momenteel 21 gemeenten deel. Dat zijn

Bekkevoort, ​ Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Haacht, Herent, Huldenberg, Keerbergen, Lubbeek, Oud-Heverlee, Tielt-Winge, Tremelo, Aarschot, Bertem, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenberg, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren en Tienen. ​

Overzicht van het aantal medewerkers en gepresteerde uren per deelnemende gemeente:

Tabel INL IGO 2022.xlsx

XLSX - 28 Kb

"De eerste 12 mogen zich zilveren jubilarissen noemen want ze nemen onafgebroken deel sinds het begin in 1997", besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Kristin De Ceuster

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Karin Kuipers

Natuurontwikkelaar, IGO

Jos Verdeyen

Schepen, Gemeente Haacht

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be