Skip to Content
20.000 euro voor 2 taalstimulerende projecten

20.000 euro voor 2 taalstimulerende projecten

Provincie zet in op kennis van het Nederlands

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt met een totaalbedrag van 20.000 euro taalstimulerende projecten van vzw KANAK uit Wemmel en PIN vzw - Partners in Integratie uit Halle.

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt.

“Onze subsidie heeft een uitgesproken sociaal karakter, want voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren. Met deze subsidies ondersteunen we daarom organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Overzicht van de goedgekeurde projecten:

  • vzw KANAK uit Wemmel krijgt 5.000 euro voor  een taalactiverende en -stimulerende vakantie voor kinderen met een maatschappelijke en taalarme achtergrond

    Kanak organiseert een taalstimulerende vakantie voor kinderen van 5 tot 10 jaar met een maatschappelijke en taalarme achtergrond. Door de Nederlandse taal aan te bieden in een ontspannende context wil de organisatie inzetten op het versterken van de onderwijskansen van deze kinderen en hen ook aanmoedigen om het Nederlands niet alleen als schooltaal maar ook als omgangstaal te gebruiken.
     
  • PIN vzw - Partners in Integratie uit Halle krijgt 15.000 euro voor ‘Navigate Youth’

           Met het project ‘Navigate Youth’ wil PIN vzw gedurende 1 jaar 50 jonge en meest kwetsbare                               nieuwkomers toeleiden naar het lokale vrijetijdsaanbod. Via hun onthaalbeleid en contacten met                         sociale diensten zal PIN vzw in verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant gezinnen identificeren die             zich recentelijk in die gemeentes gevestigd hebben. Een ervaringsdeskundige toeleider met een vlucht-             of migratieverhaal en een enthousiaste vrijwilliger uit de betrokken gemeente zullen via gesprekken en             acties samen een gezin toeleiden naar het bestaande vrijetijdsaanbod en dit ook verder opvolgen. Zo               willen ze sociale integratie en het actieve gebruik van de Nederlandse taal bevorderen.

Contacteer ons
Bart Nevens Gedeputeerde voor Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant
Sarah Wyndaele Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Bart Nevens Gedeputeerde voor Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant
Sarah Wyndaele Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven