1,4 miljoen voor aankoop van 642 ha natuurgebied

1,4 miljoen voor aankoop van 642 ha natuurgebied

Vlaams-Brabant steunt aankopen van Natuurpunt

De provincie Vlaams-Brabant steunt Natuurpunt Beheer vzw dit jaar met 262.753 euro voor de aankoop van 21 ha natuur. Sinds 2013 kocht Natuurpunt al meer dan 642 ha natuurgebied in Vlaams-Brabant op. Zo beschermen Natuurpunt en de provincie natuurlandschappen van oprukkende bebouwing. De natuurvereniging gebruikte daarvoor eigen fondsen, Vlaamse subsidies en ook meer dan 1,4 miljoen euro aan provinciale steun. 

De gebieden liggen in alle hoeken van Vlaams-Brabant. Meestal gaat het om kleine stukken grond. Dit jaar zijn de grootste aankopen in de Hagelandse vallei (bijna 8 ha) in Rotselaar en Holsbeek, de Kapittelbeek (4,4 ha) in Beersel, de Marselaer (3,6 ha) in Londerzeel en het Kastanjebos (1 ha) in Herent.  

De gebieden die met provinciale steun gekocht worden zijn erg kostbaar.
‘Het gaat echt om waardevolle natuur, zoals valleilandschappen, heidevegetaties, oude bosvegetaties of moerasgebieden', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘We letten ook op goed beheer van de natuurgebieden en kijken na of ze voldoende opengesteld worden'.

Vlaams-Brabant kan deze nieuwe natuurgebieden goed gebruiken.
Meer natuur komt niet alleen de biodiversiteit ten goede, maar ook ons eigen welzijn', zegt gedeputeerde Tie Roefs. ‘Groen maakt gelukkig en gezond. We hebben natuur nodig om overstromingen te vermijden en om ons af te koelen tijdens hittegolven. Bovendien remmen grote natuurgebieden de klimaatverandering af. Er mogen nog veel landschappen als deze bijkomen in onze provincie'.

Contacteer ons
Tie Roefs Gedeputeerde, Provincie Vlaams Brabant
Frederik Vanlerberghe Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant
Tie Roefs Gedeputeerde, Provincie Vlaams Brabant
Frederik Vanlerberghe Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven