12 ‘vijfsterrenlandbouwers’ uit Dijleland maken bedrijf aantrekkelijk voor dieren

Twaalf landbouwers uit het Dijleland hebben hun bedrijf, in het kader van het project 'Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur', aantrekkelijker gemaakt voor dieren. Zo kwamen er 5.7 kilometer heggen en houtkanten, 51 (fruit-)bomen, een poel, 18 nestkasten en 3 hectare patrijzenakker in Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Huldenberg, Kortenberg, Overijse en Tervuren bij.

“Twaalf landbouwbedrijven uit het Dijleland zijn de voorbije 2 jaar met ons aan de slag gegaan,” zegt Annabel Pennings van Regionaal Landschap Dijleland vzw. “Samen met hen werkten wij een plan op maat uit om hun bedrijf aantrekkelijker te maken voor verschillende diersoorten. In totaal kwamen er 5,7 kilometer heggen en houtkanten, 51 (fruit-)bomen, een poel, 18 nestkasten en 3 hectare patrijzenakker bij op 12 landbouwbedrijven in het Dijleland. De bedrijven sloten ook beheersovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij, bijvoorbeeld voor de aanleg van bufferstroken langs de heggen of voor botanisch beheer. De Vlaamse Landmaatschappij hielp ons bij het vinden van al de geïnteresseerde landbouwers”.

"Samen met Europa en Vlaanderen steunden we dit plattelandsproject met een subsidie van 32.191 euro”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw, platteland en Europa. “Het feit dat deze landbouwbedrijven meer dan 5 kilometer heggen en houtkanten planten, toont aan dat zij erg begaan zijn met de natuur rondom hun bedrijf. Voor de landbouwer en het omgevende platteland brengt dit ook voordelen met zich mee, zoals bestuiving, plaagbestrijding, erosiebestrijding, een bufferende werking tegen klimaatverandering en een mooie inpassing in het landschap”. 

“Onze natuur staat onder druk, ook in de open ruimte. Zo zagen akkervogels hun leefruimte verdwijnen door de oprukkende verstedelijking en hebben ze het moeilijk omwille van de modernisering van de landbouwsector”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Net daarom steken we samen, in nauw partnerschap met onze landbouwers, de natuur een handje toe en geven we onze natuur dankzij deze investeringen extra zuurstof. Ingrepen zoals deze bieden rustplaatsen en nestgelegenheid binnen het landbouwlandschap en maken zo het landschap en de biodiversiteit meer divers en weerbaarder voor uitdagingen zoals droogte”.

“Binnen dit project plantten we aan ons bedrijf 160 meter gemengde heg en een hoogstamboomgaard met 40 fruitbomen”, zegt Tom Cockx, één van de vijfsterrenlandbouwers uit Tervuren. “Kleine landschapselementen zoals heggen, een boomgaard en bomenrijen maken dit landschap mooier. Bovendien zorgen ze voor schaduw voor onze koeien. In de heg zitten ook doornige soorten. Hier zitten vogels, zoals mezen, veilig voor hun vijanden, zoals eksters en katten. Hoe meer vogels we op ons bedrijf hebben hoe beter. Zij vangen bijvoorbeeld de fruitmotten die de appels en peren kunnen beschadigen en de vliegen die het vee treiteren. Zo zorgen ze voor een natuurlijk evenwicht. Onze nestkast voor wilde bijen zorgt voor extra bestuiving in mijn boomgaard”.

Het Regionaal Landschap Dijleland werkte een gratis wandeling met start in Vossem uit. Hiermee kan de wandelaar zelf het landschap vol boerennatuur ontdekken.

'Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur' is een innovatief plattelandsproject met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en is een samenwerking tussen verschillende partners. Enkele van de realisaties kregen een subsidie van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Wandelkaart 'Boer en Natuur

PDF - 1.9 Mb

Overzichtskaart realisaties 'Boer en Natuur

PDF - 3.3 Mb

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor landbouw en Europa, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Nevens

Gedeputeerde voor leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Annabel Pennings

medewerker biodiversiteit, Regionaal Landschap Dijleland

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be