1 dag niet

Provinciegouverneur en burgemeester Tielt-Winge gaan de straat op met politie

Vrijdag 26 oktober 2018 — Van 22 oktober tot 28 oktober vindt de vijfde editie van ’1 dag niet’ plaats, de nationale actiedag tegen woninginbraken. Politiezone Hageland draagt zijn steentje hiertoe bij en ging, in aanwezigheid van provinciegouverneur Lodewijk De Witte,  op 24 oktober preventief de straat op.

'Het doel van de preventiecampagne ‘1 dag niet’ is om burgers aan te zetten om zelf initiatief te nemen om hun woning beter te beveiligen tegen inbraak’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De politiezone Hageland bemant een preventiestand op de parking van het winkelcentrum ‘het Gouden Kruispunt’ in Tielt-Winge. Daar sensibiliseren ze de voorbijgangers op een ludieke manier over inbraakpreventie. Een politieagent, verkleed als inbreker, spreekt  samen met enkele wijkagenten de mensen aan en legt hen uit hoe ze met kleine maatregelen inbraken kunnen voorkomen.

Ook elders in Vlaams-Brabant vindt de oproep van ‘1 dag niet’ gehoor.
Verschillende politiezones steken een tand bij en doen extra controles en sensibiliseren burgers om meer preventieve maatregelen te nemen. Ook enkele gemeentelijke preventiediensten en buurtinformatienetwerken ondersteunen deze nationale actiedag.

Lodewijk De Witte Provinciegouverneur Vlaams-Brabant
Stijn Claeskens Dienst maatschappelijke veiligheid at Provincie Vlaams Brabant